[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ข้อมูลการจัดชั้นเรียน
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง  ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

รวม

ต่อห้อง

ประถมศึกษาปีที่ ๑

 ๑ : ๘

ประถมศึกษาปีที่ ๒

: ๕

ประถมศึกษาปีที่ ๓

:

ประถมศึกษาปีที่ ๔

 ๑ : ๗

ประถมศึกษาปีที่ ๕

: ๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๐

  ๑ : ๑๐

รวม

๒๓

๒๒

๔๕

 

รวมทั้งหมด

๒๓

๒๒

๔๕

๔๕
    
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
ที่อยู่ 44/1 ม.7 ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ 25/4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์-โทรสาร. 02-4610137